Pogoji poslovanja

Uporabo spletne trgovine www.vital-disk.com urejajo ta splošna pravila in tudi veljavna zakonodaja. Z vašim vstopom na spletno trgovino se šteje, da ste (Uporabnik/Potrošnik) seznanjeni s temi splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejemate. 

Spletna trgovina www.vital-disk.com spoštuje skrb za varstvo potrošnikov. Potrošnik se ne more odpovedati pravicam, ki so mu dodeljene z zakonom o varstvu potrošnikov. V primeru neskladnosti teh pogojev z veljavno zakonodajo s področja varstva potrošnikov, ima zakonodaja prednost in jo je treba uporabljati. Spletno trgovino www.vital-disk.com vzdržuje podjetje DS TEAM, Dejan Simić s.p., Trg na stavbah 7, 1270 Litija, davčna št.: 92667864, info@pocenistran.si. Upravljalec artiklov v Spletni trgovini www.vital-disk.com. je podjetje AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI92778089. 

Upravljalec spletne trgovine si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni te Pogoje. Vsebina Pogojev predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med potrošnikom in AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI 92778089. Vsak potrošnik se tako zavezuje, da jih bo v celoti spoštoval.

1. Splošno

1.1. Opredelitev pojmov:

Spletna trgovina – spletna trgovina VITAL DISK, ki je na voljo na spletnem naslovu www.vital- disk.com 

Prodajalec – AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI92778089, info@vital-disk.com

Kupec – subjekt, ki je s prodajalcem sklenil ali namerava skleniti pravni posel. 

Uporabnik – subjekt, ki uporablja spletno trgovino. 

Prodajna pogodba – prodajna pogodba za Izdelek, ki se sklepa ali je sklenjena med kupcem in prodajalcem prek spletne trgovine. 

Izdelek – artikli, ki so na voljo v spletni trgovini in so predmet pravnega posla med kupcem in prodajalcem. 

Košarica – storitev v obliki spletnega obrazca, ki je na voljo v spletni trgovini in omogoča oddajo naročila z dodajanjem Izdelkov v elektronsko košarico in opredeljuje pogoje prodajne pogodbe.

Naročilo – Izjava kupca posredovana preko košarice, ki je usmerjena v sklenitev pravnega posla oziroma prodajne pogodbe s prodajalcem. 

Fotografije in grafična podoba – Fotografije in grafične podobe izdelkov so lahko simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

1.2. Spletno trgovino VITAL DISK vodi in upravlja AVR, Tomaž Rozina s.p., Na roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI 92778089, info@vital-disk.com

1.3. Pogoji so namenjeni uporabnikom spletne trgovine. Potrošnik oziroma kupci se z uporabo spletne trgovine strinjajo s temi pogoji poslovanja in pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. 

1.4. Pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine, so sklenjene v slovenskem jeziku. 

1.5. Upravljavec osebnih podatkov, obdelanih v zvezi z izvajanjem določb teh pogojev, je AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI 92778089, info@vital-disk.com

2. Storitve spletne trgovine

2.1. Spletna trgovina omogoča naslednje storitve: naročilo izdelkov ter prijavo na novice. Ustvarjanje uporabniškega računa v spletni trgovini ni omogočeno.

2.1.1. Naročilnica omogoča oddajo naročila z dodajanjem izdelkov v elektronsko košarico. Oddaja naročila se izvede, ko kupec s plačilom Izdelkov in morebitnih stroškov dostave potrdi oddajo Naročila. V Naročilnici Kupec vnese in s tem Prodajalcu posreduje naslednje podatke o Kupcu: ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka in kraj), elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, podatke o naročilu, kraj in način dostave izdelka ter način plačila. 

2.1.2. [PRIJAVA NA NOVICE!] Spletna trgovina omogoča prijavo na novice. Novice so na voljo brezplačno. Uporabnik se lahko kadarkoli in brez navedbe razlogov odjavi od prejemanja novic. To stori s posredovanjem zahteve ponudniku po elektronski pošti na naslov: info@vital-disk.com

2.1.3. [UPORABNIŠKI RAČUN!] Ustvarjanje uporabniškega računa v spletni trgovini ni omogočeno.

2.2. Upravljalec priporoča naslednje tehnične zahteve, potrebne za optimalno uporabo spletne trgovine: računalnik, prenosni računalnik ali druga večpredstavnostna naprava z dostopom do spleta; dostop do elektronske pošte; v spletnem brskalniku omogočene piškotke in podporo za Javascript. 

2.3. Reklamacije v zvezi s storitvami upravljalca in pritožbe v zvezi z delovanjem spletne trgovine (ne v zvezi z nakupom) lahko uporabnik posreduje na naslov: AVR Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, davčna št.: SI 92778089, info@vital-disk.com

 

3. Cene in sklenitev prodajne pogodbe

3.1. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni drugače zapisano.

3.2. Sklenitev prodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem nastopi po tem, ko je kupec s pomočjo košarice v spletni trgovini zaključil prodajni proces in izvršil plačilo za izbrani Izdelek ali več Izdelkov in dostavo, če je ta obračunana v naročilu. 

3.3. Sklenitev prodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem nastopi po tem, ko je kupec v spletni trgovini zaključil prodajni proces in izvršil plačilo za izbrane Izdelke.

3.3.1. Po oddaji naročila prodajalec praviloma takoj potrdi sprejem naročila v izvedbo. Sprejem naročil prodajalec potrdi kupcu z elektronskim sporočilom na e-naslov, ki ga je kupec navedel pri oddaji naročila. Sporočilo prodajalca vsebuje izjavo prodajalca o prejemu naročila, sprejetje naročila v izvedbo in potrditev sklenitve prodajne pogodbe. Šteje, da je med kupcem in prodajalcem sklenjena prodajna pogodba, ko kupec prejme navedeno elektronsko pošto.

3.3.2. Ko bo naročilo, sklenjeno na podlagi prodajne pogodbe, plačano in dostavljeno bo prodajalec kupcu preko elektronskega sporočila na e-naslov, ki ga je kupec navedel pri oddaji naročila, poslal račun za Izdelke in dostavo, če je ta obračunana v naročilu.

3.4. V primeru izjemnih okoliščin lahko prodajalec kupca obvesti, da bo zavrnil izvedbo naročila. Izjemne okoliščine so med drugim, če blaga, ki je predmet naročila ni več na zalogi. V primeru nastanka izjemnih okoliščin bo prodajalec kupca nemudoma obvestil in mu povrnil že prejeto kupnino za plačani Izdelek. V primeru izjemnih okoliščin prodajalec ne nosi odgovornosti do kupca, četudi naročilo ni bilo izvedeno tudi po tem, ko je prodajalec že poslal kupcu potrdilo o sprejemu naročila.

3.5. Če pride do očitne napake pri navedbi cene Izdelka v spletni trgovini, si prodajalec pridržuje pravico, da naročila ne izvede po napačno navedeni ceni. V tem primeru kupcu vrne morebitno že plačano kupnino za tak Izdelek. V zvezi s tem bo prodajalec v kolikor odkrije napako kupca obvestil v najkrajšem času ter mu predstavil pravilno ceno. S tem bo tudi zagotovljena možnost, da kupec naročilo skladno s pravilno ceno potrdi ali odpove.

 

4. Način plačila

4.1. Ko uporabnik izbere Izdelek ali več izdelkov, lahko v košarici potrdi naročilo. Uporabnik je obvezan vpisati potrebne podatke o plačniku ter prejemniku, načinu dostave in načinu plačila oziroma izbiri plačilnega sredstva.

4.2. [NAČINI PLAČlLA!] Prodajalec po teh pogojih kupcu zagotavlja način plačila s plačilnimi karticami Visa, MasterCard, AmericanExpress, PayPal, Stripe. Plačilo se izvede ob dokončanju procesa naročila.

4.3. Z izvršitvijo plačila se šteje, da je naročilo s strani kupca potrjeno, kar je podlaga za sklenitev prodajne pogodbe.

4.4. Po izvedenemu plačilu prodajalec pošlje kupcu elektronsko sporočilo na e-naslov, ki ga je kupec navedel pri oddaji naročila, s potrditvijo sprejema naročila.

5. Način in rok odpreme - dobave pošiljke in stroški

5.1. [VRSTA IN NAČIN DOSTAVE!] Izdelke, naročene v spletni trgovini, dostavlja praviloma Pošta Slovenije ali GLS. Dostava blaga je omejena na območje države Slovenije z možnostjo pošiljanja blaga tudi v tujino.

5.2. Dostava se izvrši na naslov, ki ga kupec navede v procesu oddaje naročila. Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je kupec navedel ob naročilu upravljalec ne odgovarja.

5.3. Če dostava ni bila uspešna oziroma je kupec v času dostave odsoten, praviloma dostavna služba pusti obvestilo, kjer so navedeni kontaktni podatki, kamor je mogoče poklicati in se dogovoriti za dostavo. Za optimizacijo dostavnega procesa je priporočljivo, da kupec ob naročilu navede telefonsko številko, na katero ga lahko dostavna služba kontaktira.

5.4. [STROŠKI DOSTAVE!] Dostava izdelka kupcu je plačljiva, razen, če je v spletni trgovini navedeno drugače. Stroški dostave Izdelka so navedeni kupcu pred oddajo naročila. V kolikor ni drugače navedeno, znaša strošek dostave Izdelka 3,9€ z DDV, ki ga poravna kupec.

5.5. [DOSTAVNE SLUŽBE!] Prodajalec kupcu zagotavlja način dostave z uporabo storitev Pošte Slovenija ali GLS.

5.6. [ROK ODPREMA!] Rok odpreme izdelka je praviloma naslednji dan, kot je knjiženo plačilo na bančnem računu prodajalca, ali izjemoma največ 5 delovnih dni od trenutka knjiženja plačila, razen, če je v opisu Izdelka ali ob oddaji naročila naveden drugačen rok. Za izdelke, ki jih ni na zalogi, je rok odpreme lahko tudi daljši. Naročeni izdelki bodo odpremljeni takoj, ko bodo vsi na zalogi, razen v primeru drugačnega dogovora med kupcem in prodajalcem.

6. Reklamacije in stvarne napake

6.1. Podlaga in obseg odgovornosti prodajalca do kupca, če ima prodani Izdelek stvarno ali pravno napako, določa veljavna zakonodaja, zlasti zakon o varstvu potrošnikov in obligacijski zakonik.

6.2. Napaka je stvarna, če Izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno delovanje; če Izdelek nima lastnosti potrebnih za rabo, kar pa je bilo prodajalcu znano oziroma bi mu moralo biti znano; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile predpisane; če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno, blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o lastnostih blaga.

6.3. Kupec lahko vloži reklamacijo na naslednje načine: pisno na naslov: Na roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji, po elektronski pošti na naslov: info@vital-disk.com

6.4. Kupec mora v obvestilu o reklamaciji podati: informacije in okoliščine v zvezi s predmetom reklamacije; zahtevo, da za uskladitev Izdelka s prodajno Pogodbo ali zahtevek za vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zahtevo o zamenjavi blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali zahtevo o vračilu plačanega zneska; ter svoje kontaktne podatke. Kupec, ki zahteva reklamacijo, mora Prodajalcu omogočiti pregled Izdelka z napako. 

6.5. Kupec mora prodajalca obvestiti o napaki v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Pravna oseba v primeru reklamacije mora postopati skladno z določili Obligacijskega zakonika.

6.6. Prodajalec se bo nemudoma, najpozneje pa v 8 koledarskih dneh od dneva vložitve reklamacije, opredelil do zahtev kupca.

7. Vračilo blaga in pravica do odstopa od pogodbe

7.1. Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od dneva nakupa odstopi od Prodajne pogodbe sklenjene v spletni trgovini. Izdelke mora vrniti nerabljene in nepoškodovane ter v originalni, nepoškodovani embalaži. Kupec pri tem nima dodatnih stroškov, razen stroškov vračila Izdelkov. 

7.2. Za izpolnitev roka je dovolj, da kupec pošlje izjavo pred iztekom roka 14 dni od dneva nakupa. Izjavo o odstopu od pogodbe se pošlje na naslov: AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji; po elektronski pošti na naslov: info@vital-disk.com. 

7.3. Za odstop od prodajne pogodbe mora potrošnik podati nedvoumno izjavo, iz katere izhaja, da odstopa od prodajne pogodbe. 

7.4. Rok za odstop od pogodbe začne teči, ko kupec ali tretja oseba v imenu kupca pridobi posest na Izdelku. 

7.5. Kupec mora Izdelke vrniti najpozneje v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od prodajne pogodbe. Vrnjeni Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani ter v originalni, nepoškodovani embalaži. 

7.6. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila (razen dodatnih stroškov vračila izdelkov zaradi izbire vrste dostave). Vračilo prodajalec izvede na TRR kupca, ki ga je navdel v izjavi o odstopu od pogodbe . Potrošnik zaradi povračila ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži vračilo plačila, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokaza, da je blago poslal prodajalcu. 

7.7. Kupec je dolžan, najkasneje v roku 14 koledarskih dni od dne, ko odstopi od pogodbe, vrniti Izdelek prodajalcu ali ga izročiti pooblaščeni osebi za prevzem. Kupec lahko vrne izdelek na naslednji naslov: AVR, Tomaž Rozina s.p., Na Roje 12, 1275 Šmartno pri Litiji. 

7.8. Kupec vračilu obvezno priloži kopijo originalnega računa, ki ga je prejel ob nakupu Izdelkov. 

7.9. Morebitni stroški vračila Izdelkov, povezani z odstopom od pogodbe, ki jih je kupec dolžan prevzeti: nadomestna embalaža – 1€ z DDV. 7.9.1. Prodajalec ni dolžan povrniti stroškov, ki presegajo najcenejši standardni način dostave, ki je na voljo v spletni trgovini. 7.9.2. Kupec nosi stroške pošiljanja vrnjenega Izdelka.

 7.10. Pravica do odstopa od pogodbe kupcu ni na voljo v zvezi z nakupom Izdelkov, ki so narejeni po navodilih kupca; Izdelkov, ki so hitro pokvarljivi oziroma imajo kratek rok uporabe; Izdelkov, ki so neločljivi z drugimi predmeti; 

7.11. Obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe se nahaja tukaj (PDF)

 

8. Možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov

8.1. Podrobnejše informacije o možnosti uporabe izvensodnega načina obravnavanja pritožb in uveljavljanja zahtevkov ter pravila dostopa do teh postopkov, so na voljo na spletni strani sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence.

8.2. Prodajalec sodeluje v reševanju potrošniškega spora izven sodišča na prostovoljni osnovi in v njem ni dolžan sodelovati.

9. Določbe o pravnih osebah

9.1. Ta točka pogojev uporabe in določbe, ki jih vsebuje, se nanašajo samo na kupce in uporabnike, ki so pravne osebe. 

9.2. Prodajalec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe, sklenjene s kupcem, ki je pravna oseba, v 14 koledarskih dneh od dneva sklenitve. Odstop od prodajne pogodbe se v tem primeru lahko izvede brez navedbe razloga. 

9.3. Ob odpremi Izdelka s strani prodajalca izvajalcu poštnih storitev, so obremenitve, povezane z Izdelkom, ter tveganje izgube ali poškodbe Izdelka prenesene na kupca. Prodajalec ne odgovarja za izgubo izdelka, poškodbo ali škodo na izdelku, ki je nastala po odpremi, v času dostave kupcu, in za morebitne zamude.

 9.4. Kupec je dolžan pregledati pošiljko nemudoma. V kolikor ugotovi, da je bila med prevozom storjena škoda ali je prišlo do poškodbe Izdelka, je dolžan opraviti vsa dejanja, potrebna za določitev odgovornosti prevoznika. 

9.5. Za vse spore, ki nastanejo med prodajalcem in kupcem , ki je pravna oseba, je pristojno sodišče glede na registrirani sedež prodajalca.

9.6. Upravljalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja iz utemeljenih razlogov kot so: spremembe zakonodaje, spremembe načina poslovanja ali nadgradnje poslovnega procesa. 

9.7. V zadevah, ki jih pogojih poslovanja ne zajemajo, se uporablja veljavna zakonodaja. Predvsem s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov ter obligacijskih razmerjih.

sl_SISlovenian